21 Październik 2014 r. Imieniny: Urszula, Celina
ARTYKUŁY
Gmina Iłża wciąż się rozwija
3713
2010-09-23

Minione cztery lata działalności samorządu gminy Iłża upłynęły pod znakiem inwestycji.

Gmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwija

Minione cztery lata działalności samorządu gminy Iłża upłynęły pod znakiem inwestycji.
Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim cieszą się z boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Z roku na rok samorząd sukcesywnie zwiększał nakłady inwestycyjne jednocześnie zmniejszając zadłużenie. Takie działanie było możliwe dzięki optymalnemu rozłożeniu środków budżetowych, ale również dzięki znacznej ilości środków zewnętrznych, które przez ostatnie cztery lata trafiały do budżetu gminy.

Należy tutaj wspomnieć o programach wsparcia samorządów dystrybuowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, środkach unijnych uzyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013, ale także dotacjach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy Europejskiego Funduszu Społecznego. Bardzo ważnym źródłem finansowania wielu zadań był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W poszczególnych latach budżet gminy Iłża przedstawiał się następująco: 2006 rok - 26 mln zł. (ostatni rok poprzedniej kadencji samorządowej), 2007 – 28 mln zł., 2008 – 33,5 mln zł., 2009 – 33 mln zł., natomiast planowane wydatki na 2010 rok wynoszą 42,5 mln zł. Przez ostatnie cztery lata samorząd inwestował w drogownictwo, oświatę, sport, ale także w turystykę czy ochronę przeciwpożarową. W sumie na inwestycje i remonty w ciągu tej kadencji gmina wyda prawie 32,5 mln zł., z czego prawie 10 mln zł. będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych.
reklama

Po termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży budynek wygląda imponująco.

INWESTYCJE DROGOWE


W latach 2007 – 2010 postawiono na modernizację infrastruktury drogowej. W sumie w ciągu niespełna czterech lat udało się wyremontować lub wybudować od podstaw 41,6 kilometrów dróg gminnych. Koszty inwestycji wyniosły 17,5 mln zł., z czego znaczna część pochodziła ze źródeł zewnętrznych. Do grupy największych projektów drogowych zrealizowanych w ciągu ostatnich czterech lat niewątpliwie można zaliczyć budowę ulicy Orła Białego w Iłży, która kosztowała ponad 1,1 mln zł., z czego 750 tysięcy pochodziło z budżetu UE, a także drogę dojazdową do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Iłża również dofinansowaną ze środków UE i wiele innych. Gmina korzysta również z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, w ramach którego zrealizowano w sumie dwa bardzo ważne dla gminy projekty. Oprócz tego budowano chodniki, parkingi oraz oświetlenia uliczne.

Trwa również proces rewitalizacji rynku miejskiego. Kompletnie wymienione zostało kompletne oświetlenie, a obecnie trwa remont uliczek bezpośrednio przyległych do ratusza. Gmina czeka na ocenę wniosku na dofinansowanie obiektów zabytkowych, w tym również ruin zamku oraz rynku.
Należy również wspomnieć o ścisłej współpracy z Powiatem Radomskim w zakresie współfinansowania budowy dróg powiatowych. Dzięki tej współpracy udało się przeprowadzić wiele ważnych dla gminy inwestycji, między innymi przebudowę drogi powiatowej w Seredzicach, Jedlance, a także Jasieńcu, Pakosławiu czy Małomierzycach. W sumie z budżetu gminy Iłża wydano na ten cel 960 tys. zł.

Powstała też droga dojazdowa do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Iłża.

OŚWIATA

W tych latach samorząd nie zapomniał także i o oświacie. Niedostateczny stan techniczny obiektów oświatowych oraz potrzeba wyrównania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej, skłoniły samorząd gminny do przeprowadzenia licznych inwestycji. W latach 2007 -2010 wydano na ten cel ponad 5,5 mln zł. przy czym prawie 1,5 mln pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Dzięki tak znacznym nakładom udało się zrealizować wiele projektów. Do najważniejszych działań można zaliczyć termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Iłży, termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Błazinach Dolnych, termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu oraz termomodernizację Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży a także termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.

Powstało również kilka nowoczesnych obiektów sportowych, w tym: mini stadion lekkoatletyczny przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży czy boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim. Warto wspomnieć o tym, że właśnie trwa budowa kompleksu boisk przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży w ramach programu "Moje Boisko Orlik”. Również w Krzyżanowicach powstaje nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu LIDER.

W celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów zainstalowano systemy monitoringowe w Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży. Przy okazji warto również wspomnieć o inwestycjach w pozaszkolną infrastrukturę sportową. Znaczną ilość środków przeznaczono w ostatnich latach na modernizację obiektów będących w zarządzie klubu IKS Polonia Iłża. Na przestrzeni ostatnich czterech lat udało się ogrodzić boisko, ocieplić budynek klubu a także wybudować nowe trybuny. Znaczna część środków przeznaczonych na ten cel pochodziła z budżetu województwa mazowieckiego. W bieżącym roku pod skrzydłami klubu IKS Polonia zaczęła działa szkółka bokserska.

Trwają prace remontowe przy uliczkach sąsiadujących z ratuszem. Na zdjęciu ulica Warszawska.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Mając na uwadze jakość życia mieszkańców oraz potrzebę zapobiegania zagrożeniom społecznym, samorząd sukcesywnie inwestuje w infrastrukturę społeczną. W ostatnich czterech latach zostanie wybudowane 18 kilometrów sieci wodociągowej, wyremontowano przepompownię ścieków, zakupiono kontenery do segregacji odpadów komunalnych, zakupiono nowoczesną wagę najazdową na potrzeby wysypiska odpadów komunalnych, remontowano i wyposażano świetlice wiejskie. Obecnie trwa adaptacja budynku po byłej PSP w Prędocinie na wiejski ośrodek kultury (projekt dofinansowany ze środków UE w radach działania PROW) oraz przebudowywana jest strażnica w Krzyżanowicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Udało się również wyremontować znaczną część budynków komunalnych oraz halę IKS Polonia Iłża. W sumie w ciągu ostatnich czterech lat samorząd wydał na ten cel 2,1 milionów złotych. Obecnie trwają przygotowania do projektu budowy oczyszczalni przyzagrodowych w gminie Iłża. Dzięki temu projektowi zostanie w znacznym stopniu uregulowana gospodarka ściekowa. Gmina zakłada, że ponad połowa kosztów realizowanej inwestycji będzie pokryta ze środków PROW.

Przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży powstał mini stadion lekkoatletyczny.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Sprawą priorytetową dla każdego samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego lokalnej
społeczności. Działania władz gminy Iłża skupiły się przede wszystkim na gruntownej modernizacji zasobów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, modernizacji oraz doposażeniu publicznej służby zdrowia, a także pomocy lokalnej jednostce policji. W ciągu niespełna czterech lat zakupiono osiem wozów bojowych dla jednostek OSP za łączną kwotę 1,08 mln zł. w tym fabrycznie nowy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN. W jednostkach OSP zainstalowano również systemy selektywnego nawoływania, sukcesywnie prowadzone są remonty remiz strażackich, a także uzupełniany sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W sumie w bezpieczeństwo przeciwpożarowe zainwestowano ponad 1,5 mln złotych, z czego prawie 900 tys. zł. pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

W celu poprawienia standardów świadczonych usług medycznych, gmina zakupiła w 2008 roku sprzęt endoskopowy dla iłżeckiego szpitala, a także wykonała częściowy remont w Zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży oraz Jasieńcu Iłżeckim. W sumie wydano na ten cel prawie 450 tys. zł. Należy również wspomnieć o dofinansowaniu zakupu radiowozu dla Iłżeckiej Policji. Gmina przystąpiła również do projektu budowy sieci monitoringowej koordynowanego przez Komendę Miejską Policji w Radomiu.

Odmulone w 2009 roku Jezioro Iłżanka przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Iłży odzyskało walory przyrodnicze.

TURYSTYKA I PROMOCJA

Iłża dzięki bogatej historii, a także wielu znaczącym zabytkom posiada niewątpliwie ogromny potencjał turystyczny. Mając na uwadze potrzebę rozwoju turystyki w Gminie Iłża, samorząd systematycznie inwestuje w tą dziedzinę gospodarki. Oprócz organizacji lub współorganizacji sztandarowych imprez rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, do których niewątpliwie można zaliczyć Turniej Rycerski czy Jarmark Sztuki Ludowej, realizowane jest wiele projektów mających na celu szeroko pojętą promocję regionu, ale również wzbogacenie oferty turystycznej. W wyniku współpracy samorządu gminnego z Powiatem Starachowice, po piętnastu latach przerwy znów ruszyła zabytkowa kolejka wąskotorowa, w 2009 roku zakończył się proces odmulenia jednego z czterech jezior (inwestycja dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego kwotą 700 tys. zł.), a także przeprowadzono badania archeologiczne na zamku górnym.

Obecnie architekci tworzą projekt budowlany zagospodarowania ruin zamku Biskupów Krakowskich, natomiast naukowcy z Poznania opracowują system renaturyzacji pozostałych jezior. W bieżącym roku zaczął działać Punkt Informacji Turystycznej oraz Park Linowy, rozpoczęto również prace na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży (wybudowano plażę, boiska do piłki plażowej oraz wygrodzono kąpieliska dla dzieci i dorosłych). Lada dzień wykonawca zacznie budowę stanicy wodnej oraz rybaczówki.

Minione cztery lata to niewątpliwie czas wytężonej pracy, ale również wielkich możliwości. Dzięki różnorodnym programom pomocowym możliwe było zrealizowanie wielu ważnych dla regionu projektów. Mimo ogólnoświatowego kryzysu, finanse gminy pozostają stabilne, a tendencja rozwojowa nadal się utrzymuje. Oczywiście nie udało się zrealizować wszystkich planów, ale z pewnością nie był to czas stracony.

www.echodnia.eu
powrót
Komentarze - 2
Aktywista
2010-09-26 - 18:10:11
munted
Proszę Pana burmistrza Łuszczka o podanie informacji w postaci zestawień lat ubiegłych. Najlepiej od roku 2005, tak by pokazać jak wyglądała sprawa zadłużenia gminy oraz wydatki związane z inwestycjami.
Interesant
2010-09-28 - 15:58:39
MOTOR
Nikt Cie o niczym nie ma obowiązku informować ale ma obowiązek informacje udostępnić. Idź do gminy i poproś sprawozdania z wykonania budżetu gminy tam jest wszystko napisane. Ja tak zrobiłem i wszystko dostałem. A poza tym to zastępca burmistrza nie decyduje o zaciąganiu zobowiązań finansowych przez gminę ani o nowych inwestycjach. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę to poczytaj sobie ustawy o samorządzie, finansach publicznych i o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a dopiero potem pisz komentarze.
Merde!!! czyli La garde meurt, mais elle ne se rend pas.

Aby dodawać komentarze proszę się zalogować !
ilza
Ogłoszenia
Jak Zarobić Dodatkowe Pieniądz
Jeżeli lubisz pracę z kosmetykami, skorzystaj z możliwości jakie daje Ci Oriflame Polecaj, sprzedawaj, zarabiaj oraz NOWOŚĆ! tylko w naszej grupie - profesjonalne wsparcie online - praca przez internet! Z nami nie będziesz sie nudzić, cały czas działamy www.abc-work.pl/agata
Agata, ilza
Tel.: 51202223
E-mail.: abc.praca.online@gmail.com
GG: 8682237
WWW: http://www.abc-work.pl/agata
SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE
Sprzedam biurko komputerowe z nadstawką na monitor, kolor ciemny mahoń, wymiary biurka (szerokość, głębokość, wysokość ) 110cm x 60cm x 75cm; komora na komputer, ruchoma półka na klawiaturę, półka na drukarkę, metalowe uchwyty. Stan dobry. Cena 50zł do uzgodnienia.Polecam. Kontakt: Iłża, Michał 505-481-763
Michał, Iłża
Tel.: 505481763
pożyczki gotówkowe
pożyczki gotówkowe bez wychodzenia z domu - pełna obsługa w domu klienta -szybka decyzja kredytowa -minimum formalności
iłża
Tel.: 665554038
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
WYKONUJEMY: docieplenia elewacji tynki tradycyjne, szpachlowanie, karton-gips, panele i wylewki. Budowa domów od podstaw, generalne remonty i wykończenia wnętrz.
MARCIN PASTUSZKA, CHWAŁOWICE
Tel.: 791-000-153
DO ZBIORU TRUSKAWKI !!!
Zatrudnię osoby chętne do zbioru truskawki. Płatne od łubianki. Przewidywany początek sezonu od 10 czerwca 2013
EWA , KRZYŻANOWICE
Tel.: 507-621-547
Poszukiwana/poszukiwany
Sprawdź czy jesteś poszukiwany! http://www.poszukiwanaposzukiwany.pl/
Poszukujący, Starachowice
E-mail.: 12345678910
WWW: http://www.poszukiwanaposzukiwany.pl/
tanio mieszkanko do remontu
Sprzedam mieszkanie na 2-gim piętrze w bloku 3-y piętrowym z cegły - pokój dzienny z balkonem i dużą wnęką sypialną, oddzielna, widna  kuchnia, łazienka z wanną i osobno WC. Świetna lokalizacja "Osiedle Staszica",  widok na przystań. Czynsz tylko 200zł. Mieszkanie do remontu. Iłża - urokliwe miasteczko z mikroklimatem, pełna zieleni i miejsc do spacerów. Atrakcyjna cena.
Ewa, Iłża, Os. Staszica
Tel.: 509601900
E-mail.: ewajod@op.pl
ZGINĘŁA
Dnia 27.05.2013 zginęła suczka 5cio miesięczna owczarek kaukaski maści brązowo czarnej. Uczciwego znalazce proszę o kontakt 516-936-924
aga, iłża
E-mail.: agnieszka2329@wp.pl
HIT!!! Mega KWIETNIK
witam sprzedam kwietnik do ogrodu cena55,00 zł do uzg. na terenie iłży przy zakupie 2szt. dowoz gratis tel.722+320+195
michał, iłża
Tel.: 722320195
ODDAM W DOBRE RĘCE
Oddam, zadbaną , odrobaczoną kotkę.
Kuba, Kotlarka
Tel.: 796634907
Wszystkich on-line: 4
Gości: 4

Najwięcej on-line było 2012-11-07:
0 użytkowników i 185 gości
COPYRIGHT © 2013
All rights reserved by Polish regislation

Projekt i wykonanie H15.pl - Paweł Jadczak
Dołącz do nas
Sponsor serwisu - Internet Provider