18 Kwiecień 2014 r. Imieniny: Bogusława, Alicja
ARTYKUŁY
Gmina Iłża wciąż się rozwija
3019
2010-09-23

Minione cztery lata działalności samorządu gminy Iłża upłynęły pod znakiem inwestycji.

Gmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwijaGmina Iłża wciąż się rozwija

Minione cztery lata działalności samorządu gminy Iłża upłynęły pod znakiem inwestycji.
Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim cieszą się z boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Z roku na rok samorząd sukcesywnie zwiększał nakłady inwestycyjne jednocześnie zmniejszając zadłużenie. Takie działanie było możliwe dzięki optymalnemu rozłożeniu środków budżetowych, ale również dzięki znacznej ilości środków zewnętrznych, które przez ostatnie cztery lata trafiały do budżetu gminy.

Należy tutaj wspomnieć o programach wsparcia samorządów dystrybuowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, środkach unijnych uzyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013, ale także dotacjach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy Europejskiego Funduszu Społecznego. Bardzo ważnym źródłem finansowania wielu zadań był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W poszczególnych latach budżet gminy Iłża przedstawiał się następująco: 2006 rok - 26 mln zł. (ostatni rok poprzedniej kadencji samorządowej), 2007 – 28 mln zł., 2008 – 33,5 mln zł., 2009 – 33 mln zł., natomiast planowane wydatki na 2010 rok wynoszą 42,5 mln zł. Przez ostatnie cztery lata samorząd inwestował w drogownictwo, oświatę, sport, ale także w turystykę czy ochronę przeciwpożarową. W sumie na inwestycje i remonty w ciągu tej kadencji gmina wyda prawie 32,5 mln zł., z czego prawie 10 mln zł. będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych.
reklama

Po termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży budynek wygląda imponująco.

INWESTYCJE DROGOWE


W latach 2007 – 2010 postawiono na modernizację infrastruktury drogowej. W sumie w ciągu niespełna czterech lat udało się wyremontować lub wybudować od podstaw 41,6 kilometrów dróg gminnych. Koszty inwestycji wyniosły 17,5 mln zł., z czego znaczna część pochodziła ze źródeł zewnętrznych. Do grupy największych projektów drogowych zrealizowanych w ciągu ostatnich czterech lat niewątpliwie można zaliczyć budowę ulicy Orła Białego w Iłży, która kosztowała ponad 1,1 mln zł., z czego 750 tysięcy pochodziło z budżetu UE, a także drogę dojazdową do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Iłża również dofinansowaną ze środków UE i wiele innych. Gmina korzysta również z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, w ramach którego zrealizowano w sumie dwa bardzo ważne dla gminy projekty. Oprócz tego budowano chodniki, parkingi oraz oświetlenia uliczne.

Trwa również proces rewitalizacji rynku miejskiego. Kompletnie wymienione zostało kompletne oświetlenie, a obecnie trwa remont uliczek bezpośrednio przyległych do ratusza. Gmina czeka na ocenę wniosku na dofinansowanie obiektów zabytkowych, w tym również ruin zamku oraz rynku.
Należy również wspomnieć o ścisłej współpracy z Powiatem Radomskim w zakresie współfinansowania budowy dróg powiatowych. Dzięki tej współpracy udało się przeprowadzić wiele ważnych dla gminy inwestycji, między innymi przebudowę drogi powiatowej w Seredzicach, Jedlance, a także Jasieńcu, Pakosławiu czy Małomierzycach. W sumie z budżetu gminy Iłża wydano na ten cel 960 tys. zł.

Powstała też droga dojazdowa do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Iłża.

OŚWIATA

W tych latach samorząd nie zapomniał także i o oświacie. Niedostateczny stan techniczny obiektów oświatowych oraz potrzeba wyrównania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej, skłoniły samorząd gminny do przeprowadzenia licznych inwestycji. W latach 2007 -2010 wydano na ten cel ponad 5,5 mln zł. przy czym prawie 1,5 mln pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Dzięki tak znacznym nakładom udało się zrealizować wiele projektów. Do najważniejszych działań można zaliczyć termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Iłży, termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Błazinach Dolnych, termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu oraz termomodernizację Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży a także termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.

Powstało również kilka nowoczesnych obiektów sportowych, w tym: mini stadion lekkoatletyczny przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży czy boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim. Warto wspomnieć o tym, że właśnie trwa budowa kompleksu boisk przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży w ramach programu "Moje Boisko Orlik”. Również w Krzyżanowicach powstaje nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu LIDER.

W celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów zainstalowano systemy monitoringowe w Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży. Przy okazji warto również wspomnieć o inwestycjach w pozaszkolną infrastrukturę sportową. Znaczną ilość środków przeznaczono w ostatnich latach na modernizację obiektów będących w zarządzie klubu IKS Polonia Iłża. Na przestrzeni ostatnich czterech lat udało się ogrodzić boisko, ocieplić budynek klubu a także wybudować nowe trybuny. Znaczna część środków przeznaczonych na ten cel pochodziła z budżetu województwa mazowieckiego. W bieżącym roku pod skrzydłami klubu IKS Polonia zaczęła działa szkółka bokserska.

Trwają prace remontowe przy uliczkach sąsiadujących z ratuszem. Na zdjęciu ulica Warszawska.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Mając na uwadze jakość życia mieszkańców oraz potrzebę zapobiegania zagrożeniom społecznym, samorząd sukcesywnie inwestuje w infrastrukturę społeczną. W ostatnich czterech latach zostanie wybudowane 18 kilometrów sieci wodociągowej, wyremontowano przepompownię ścieków, zakupiono kontenery do segregacji odpadów komunalnych, zakupiono nowoczesną wagę najazdową na potrzeby wysypiska odpadów komunalnych, remontowano i wyposażano świetlice wiejskie. Obecnie trwa adaptacja budynku po byłej PSP w Prędocinie na wiejski ośrodek kultury (projekt dofinansowany ze środków UE w radach działania PROW) oraz przebudowywana jest strażnica w Krzyżanowicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Udało się również wyremontować znaczną część budynków komunalnych oraz halę IKS Polonia Iłża. W sumie w ciągu ostatnich czterech lat samorząd wydał na ten cel 2,1 milionów złotych. Obecnie trwają przygotowania do projektu budowy oczyszczalni przyzagrodowych w gminie Iłża. Dzięki temu projektowi zostanie w znacznym stopniu uregulowana gospodarka ściekowa. Gmina zakłada, że ponad połowa kosztów realizowanej inwestycji będzie pokryta ze środków PROW.

Przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży powstał mini stadion lekkoatletyczny.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Sprawą priorytetową dla każdego samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego lokalnej
społeczności. Działania władz gminy Iłża skupiły się przede wszystkim na gruntownej modernizacji zasobów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, modernizacji oraz doposażeniu publicznej służby zdrowia, a także pomocy lokalnej jednostce policji. W ciągu niespełna czterech lat zakupiono osiem wozów bojowych dla jednostek OSP za łączną kwotę 1,08 mln zł. w tym fabrycznie nowy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN. W jednostkach OSP zainstalowano również systemy selektywnego nawoływania, sukcesywnie prowadzone są remonty remiz strażackich, a także uzupełniany sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W sumie w bezpieczeństwo przeciwpożarowe zainwestowano ponad 1,5 mln złotych, z czego prawie 900 tys. zł. pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

W celu poprawienia standardów świadczonych usług medycznych, gmina zakupiła w 2008 roku sprzęt endoskopowy dla iłżeckiego szpitala, a także wykonała częściowy remont w Zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży oraz Jasieńcu Iłżeckim. W sumie wydano na ten cel prawie 450 tys. zł. Należy również wspomnieć o dofinansowaniu zakupu radiowozu dla Iłżeckiej Policji. Gmina przystąpiła również do projektu budowy sieci monitoringowej koordynowanego przez Komendę Miejską Policji w Radomiu.

Odmulone w 2009 roku Jezioro Iłżanka przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Iłży odzyskało walory przyrodnicze.

TURYSTYKA I PROMOCJA

Iłża dzięki bogatej historii, a także wielu znaczącym zabytkom posiada niewątpliwie ogromny potencjał turystyczny. Mając na uwadze potrzebę rozwoju turystyki w Gminie Iłża, samorząd systematycznie inwestuje w tą dziedzinę gospodarki. Oprócz organizacji lub współorganizacji sztandarowych imprez rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, do których niewątpliwie można zaliczyć Turniej Rycerski czy Jarmark Sztuki Ludowej, realizowane jest wiele projektów mających na celu szeroko pojętą promocję regionu, ale również wzbogacenie oferty turystycznej. W wyniku współpracy samorządu gminnego z Powiatem Starachowice, po piętnastu latach przerwy znów ruszyła zabytkowa kolejka wąskotorowa, w 2009 roku zakończył się proces odmulenia jednego z czterech jezior (inwestycja dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego kwotą 700 tys. zł.), a także przeprowadzono badania archeologiczne na zamku górnym.

Obecnie architekci tworzą projekt budowlany zagospodarowania ruin zamku Biskupów Krakowskich, natomiast naukowcy z Poznania opracowują system renaturyzacji pozostałych jezior. W bieżącym roku zaczął działać Punkt Informacji Turystycznej oraz Park Linowy, rozpoczęto również prace na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży (wybudowano plażę, boiska do piłki plażowej oraz wygrodzono kąpieliska dla dzieci i dorosłych). Lada dzień wykonawca zacznie budowę stanicy wodnej oraz rybaczówki.

Minione cztery lata to niewątpliwie czas wytężonej pracy, ale również wielkich możliwości. Dzięki różnorodnym programom pomocowym możliwe było zrealizowanie wielu ważnych dla regionu projektów. Mimo ogólnoświatowego kryzysu, finanse gminy pozostają stabilne, a tendencja rozwojowa nadal się utrzymuje. Oczywiście nie udało się zrealizować wszystkich planów, ale z pewnością nie był to czas stracony.

www.echodnia.eu
powrót
Komentarze - 2
Aktywista
2010-09-26 - 18:10:11
munted
Proszę Pana burmistrza Łuszczka o podanie informacji w postaci zestawień lat ubiegłych. Najlepiej od roku 2005, tak by pokazać jak wyglądała sprawa zadłużenia gminy oraz wydatki związane z inwestycjami.
Interesant
2010-09-28 - 15:58:39
MOTOR
Nikt Cie o niczym nie ma obowiązku informować ale ma obowiązek informacje udostępnić. Idź do gminy i poproś sprawozdania z wykonania budżetu gminy tam jest wszystko napisane. Ja tak zrobiłem i wszystko dostałem. A poza tym to zastępca burmistrza nie decyduje o zaciąganiu zobowiązań finansowych przez gminę ani o nowych inwestycjach. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę to poczytaj sobie ustawy o samorządzie, finansach publicznych i o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a dopiero potem pisz komentarze.
Merde!!! czyli La garde meurt, mais elle ne se rend pas.

Aby dodawać komentarze proszę się zalogować !
Ogłoszenia
Sprzedam biurko i szafę
Biurko ma wymiary: 120x60x76cm zaś szafa: 93x205x60cm Na meblach widać ślady użytkowania, szafa jest w stanie dobrym, zaś biurko w stanie bardzo dobrym. Można obejrzeć meble przed zakupem lecz wcześniej proszę się skontaktować. Cena: 250zł za całość. Istnieje możliwość zakupu mebli z osobna.
Bartek, Iłża
Tel.: 510573001
E-mail.: borek94@gmail.com
GG: 1161293
PROJEKTOWANIE. NADZÓR BUDOWY
PROJEKTY GOTOWE – sprzedaż i adaptacja. Projekty indywidualne budynków inwentarskich i gospodarczych. PROJEKTY TABLIC REKLAMOWYCH (konstrukcji). Projekty stacji „Auto-Gaz”. Inwentaryzacje budowl. Oceny stanu technicznego. PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW. NADZÓR BUDOWY: sprawowanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
Przelazły Stanisław, Iłża, Wójtowska 159
Tel.: 793222766
E-mail.: biuro.stanprojekt@gmail.com
WWW: http://www.stan-projekt.pl
DACHY. OKNA. DRZWI. BRAMY.
POLECAMY tylko wysokiej jakości blachy dachowe RUUKKI, SSAB, TYSSEN KRUPP okna na profilach BRUGMANN, VEKA oraz drzwi renomowanych firm GERDA, POL-SKONE, PORTA DRZWI, DRE . Bramy garażowe WIŚNIOWSKI.
Stanisław , Iłża, Wójtowska 159
Tel.: 793222766
E-mail.: dachy-ilza@wp.pl
WWW: http://www.dachy-ilza.pl
PIESKI POSZUKUJĄ NOWEGO DOMU
Oddam 5 ślicznych piesków. Pieski będą niskiego wzrostu obecnie mają 5 tygodni. Pieski są zadbane, odrobaczone. Trzy pieski są kudłate Zdjęcia piesków wyśle na meila
Karolina, Iłża
Tel.: 510674380
E-mail.: karolka199012@wp.pl
silnik elektryczny
sprzedam używany silnik elektryczny 7,5kw stn bd
maciek, iłża
Tel.: 793023248
beczki do kiszenia kapusty
Sprzedam beczki do kiszenia kapusty, duże gabaryty niska cena (tylko 45zł/szt.) Więcej informacji na maila.
Tomek, Iłża
E-mail.: skiba.to@tlen.pl
SIMSON S-51
Simson S-51 . W oryginale . Ubezpieczony , komplet dokumentów . Garażowany . Komplet świateł . Gotowy do jazdy . Sprzedaje tylko dlatego że kupuje większy motor Naprawdę gorąco Polecam .
Mateusz , Iłza
E-mail.: mati3cz@wp.pl
Dołącz do ORIFLAME!
Zapraszam Cię do świata Oriflame - chętnie pomogę Ci zostać konsultantką(em) i kupować kosmetyki dla siebie po niższych cenach oraz zarabiać na ich sprzedaży. Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie "Witamy" o wartości 231zł -tusz do rzęs Wonder i krem Tender Care, zestaw Milk & Honey, woda toaletową Eclat Weekend! Chętnie udzielę szczegółowych informacji. Zapisując się u mnie woda toaletowa o wartości 80zł w nagrodę! Praca dla osób, które ukończyły 16 lat. Twój kod promocyjny to: 334999! www.ori-konsultant.pl GG 9052425, Malgorzata.Bialy@oriflame.biz, tel.606638894 Formularz rejestracji: http://www.ori-konsultant.pl/formularz-rejestracji
Gosia, Iłża
Tel.: 606638894
E-mail.: gisia21@go2.pl
GG: 9052425
WWW: http://www.ori-konsultant.pl
Sprzedam suknię ślubną
Sprzedam suknię ślubną firmy Emmi Mariage, model Dolores 2012. Suknia jest jednoczęściowa, posiada gorset, możliwość regulacji 40-42. Suknia posiada także tren o długości 80cm, który przypina się na suwak. Zdjęcia zainteresowanym wyślę mailem. Suknia w bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Martyna, Iłża
E-mail.: martyna__25@tlen.pl
oferuję szamba betonowe
Oferuję sprzedaż, transport oraz osadzenie szamb betonowych. Zbiorniki są najwyższej jakości, z atestem PZH, gwarancją 12-u miesięcy, dostępne w różnych pojemnościach: jednokomorowe i wielokomorowe. Szambo wykonywane jest z betonu klasy B-25, B-30, jest monolityczne a więc ściany zbiornika odlewane są razem z dnem (zapewnia to szczelność w 100%). Ponadto beton jest wibrowany z dodatkiem plastfikatorów i hydrouszczelniaczy, zbrojony stalą żebrowaną, jak również zabezpieczony od zewnątrz masą asfaltowo-kauczukową - pozwala nam to uzyskać wysoką jakość betonu, szczelność i wytrzymałość. Zbiornik szamba jest kompletny, tzn. z płytą wierzchnią (o grubości 10 cm, kominkiem 0,5 m wysokości oraz włazem betonowym). Na życzenie klienta, za dopłatą, udostępniamy płyty wzmacniane, tzw. przejazdowe(grubość 15cm i podwójnie zbrojone, wytrzymujące obciążenie samochodu) oraz włazy żeliwne. Ceny szamb zależne są od wielkości oraz ilości komór - prosimy o kontakt na podany nr tel. ZAPEWNIAMY TRANSPORT z HDS-em! Proponujemy również montaż szamba GRATIS w przygotowanym wcześniej przez klienta wykopie (na terenie całego kraju). Wieloletnie doświadczenie w tej branży gwarantuje najwyższą jakość wyrobów. Zapraszamy tel. 881 437 564 / 694 745 332 w godz. 6:00 - 23:00 pon - niedz e-mail: wm-bet@wp.pl
Iłża
Tel.: 881437564
E-mail.: wm-bet@wp.pl
Wszystkich on-line: 6
Gości: 6

Najwięcej on-line było 2012-11-07:
0 użytkowników i 185 gości
COPYRIGHT © 2013
All rights reserved by Polish regislation

Projekt i wykonanie H15.pl - Paweł Jadczak
Dołącz do nas